Til jer der ser tv via antenne:

UNDGÅ AT SIGNALET GÅR I SORT DEN 2. JUNI

Få råd og vejledning her

>

Sådan undgår du, at dit tv går i sort

Ser du tv via antenne på et lidt ældre fjernsyn – typisk fra før 2012 – vil det sandsynligvis gå i sort fra 2. juni 2020. Den dag slukkes der nemlig for det tv-signal, der kan modtages af disse apparater.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om du modtager tv via antenne, og om dit fjernsyn kan modtage det nye signal.

Hvis du allerede ser tv via kabel, satellit eller bredbånd er der ingen fare. Så fortsætter du bare som hidtil, når du vil se fjernsyn.

SÅDAN LØSER DU PROBLEMET

  1. Anskaf et fjernsyn eller en ”tv-boks”, der kan modtage de nye signaler.
  2. Kontakt en udbyder, der tilbyder tv via antenne, kabel, satellit eller bredbånd, som kan modtage det nye signal.
  3. Du kan få mere information og rådgivning på tlf.41393941 på hverdage mellem kl. 12 og 15
  4. Husk, at du også kan følge med i nyhederne og myndighedernes kommunikation om Covid-19 i din radio, i aviserne og på nettet – også efter 2. juni.

SE HVAD DU SKAL GØRE

Nikolaj Sonne viser i denne video, hvad du skal gøre for at undgå sort skærm den 2.juni, hvis du ser tv via antenne. Nikolaj Sonne var i mange år journalist og vært på DR’s teknologi- og gadget-program So Ein Ding og har evnen til at gøre komplicerede ting meget enkle. Også i denne video. (OBS. I videoen fremgår det, at signalet bliver slukket 31. marts. Det skyldes, at den blev optaget, før det blev besluttet at rykke signalslukningen til 2. juni på grund af Covid 19.)

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL

Hvis du ser tv via antenne, vil du typisk have en antenne siddende på gavlen, taget, skorstenen eller loftet. Vær opmærksom på, at det ikke omfatter parabolantenner, da disse bruges til modtagelse af satellit-tv og ikke det, vi kalder antenne-tv

Derudover vil der forud for ændringer i antenne-tv-signalet hver aften frem til 2. juni 2020 på DR1 mellem kl. 18.30 og 18.35 og mellem kl. 21.00 og 21.05 blive vist en rulletekst i dit tv-billede, hvis du modtager et antenne-tv-signal.

Ser du ikke den rulletekst i nævnte periode, så modtager du ikke antenne-tv og skal derfor ikke foretage dig noget. Husk at tjekke alle fjernsyn i dit hjem samt i sommerhus, campingvogn o.l.

Hvis du har købsbeviset/ordrebekræftelsen, vil det evt. fremgå på denne, hvornår dit fjernsyn er fra. Alternativt kan du finde ud af, hvilken model dit fjernsyn er – det står typisk på bagsiden eller i menupunktet på skærmen. Dette modelnummer vil du kunne søge efter på internettet og finde alderen på dit fjernsyn.

Vær opmærksom på, at alderen på dit fjernsyn kun er en indikator for, om du risikerer at få sort skærm. Nogle modeller fra før 2012 kan være i stand til at modtage de nye signaler (DVB-T2). Mens nogle af de modeller, som er produceret i 2012 eller derefter, ikke kan modtage det nye signal.

Som tommelfingerregel er dit fjernsyn i stand til at modtage de nye signaler, hvis det er fra 2012 eller nyere.

Men prøv at gå ind på kanalplads 88 på dit fjernsyn. Hvis du kan finde kanalplads 88 og her se teksten “Det virker!”, er dit fjernsyn klar til at modtage det nye signal, og der er ikke grund til at gøre yderligere. Hvis du ikke – heller ikke efter at have foretaget en kanalsøgning - kan finde kanalplads 88, så kan du ikke modtage det nye tv-signal. Husk at tjekke alle fjernsyn i dit hjem samt i sommerhus, campingvogn o.l.

Det første, du skal gøre, er at lave en kanalsøgning. Hvis du ikke finder en eneste kanal, skal du undersøge, om dit fjernsyn understøtter det nye tv-signal - DVB-T2. Kig i fjernsynets manual, eller søg på fjernsynets modelnummer på internettet. Understøtter dit fjernsyn ikke DVB-T2, skal du anskaffe en modtagerboks eller et andet fjernsyn, der understøtter DVB-T2, for fortsat at se antenne-tv. Du kan alternativt vælge at kontakte en udbyder, der tilbyder tv via antenne, kabel, satellit eller bredbånd.

Hvis manualen eller internettet bekræfter, at fjernsynet understøtter DVB-T2, men du stadig ikke har nogen kanaler, mangler enkelte kanaler eller oplever pixeleringer, bør du gennemgå din antenneinstallation.

Find råd og vejledning i denne guide, eller kontakt din lokale radio- og tv-forhandler.

Du kan finde vejledninger til, hvordan du foretager en kanalsøgning her.

Vi anbefaler, at du tager fat i en tv-installatør, der kan hjælpe dig med at indstille dit fjernsyn korrekt – evt. over telefonen.

Nej, det skulle du som udgangspunkt ikke blive.

Hvis din antenneforening ikke modtager tv-fra en distributør (YouSee, Stofa e.l.), men selv tager tv-signaler ned med en tagantenne e.l., vil overgangen dog evt. kunne berøre dig. Det gælder imidlertid kun, hvis foreningen ikke har udstyr til at modtage de nye tv-signaler. Af samme grund har Kulturministeriet orienteret antenneforeninger generelt om overgangen til DVB-T2, så der forhåbentlig ikke opstår problemer. Er du i tvivl, kan du evt. kontakte din antenneforening.

Nej. Dem, der ser tv via kabel, satellit eller bredbånd bliver ikke berørt.

Ja, hvis du fortsat ønsker at se tv med antenne på apparatet.

Du kan alternativt vælge at skifte til en anden modtageform såsom kabel, satellit, IP eller internet (streaming). Dette vil dog typisk også indebære omkostninger til abonnement hos en kommerciel udbyder.

Hvis du kun ønsker at se gratis-tv fra DR og de regionale TV 2-virksomheder og har bredbåndsforbindelse til din mobil/tablet (wifi eller mobilabonnement), kan du få adgang til deres streamingtilbud (herunder deres live-programmer) via en app til din mobil/tablet. Hvis du køber en særlig device (Chromecast, Apple-tv e.l.), som du kobler til dit gamle fjernsyn, kan du via app’en få programmerne vist i stort format på skærmen på dit fjernsyn. Du kan finde DR’s og de regionale TV 2 virksomheders apps via App-store (Apples produkter som Iphones/Ipads mv.) eller Google Play (øvrige mobiler/tablets). Du kan kontakte din lokale radio- og tv-forhandler eller søge på nettet for nærmere info om Chromecast, Apple-tv o.l.

Det er i 2015 politisk besluttet, at nogle af de frekvenser, der i dag anvendes til udsendelse af antenne-tv (700 MHz-frekvensbåndet), i stedet skal anvendes til at sikre bedre mobil bredbåndsdækning.

Aftalen fremgår af vækstplanen for digitalisering i Danmark, der blev indgået 26. februar 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lukningen er i lyset af situationen med COVID 19 midlertidigt udskudt til 2. juni 2020, hvilket er muliggjort af bl.a. indgåelse af aftaler med de mobiloperatører, der ellers skulle have taget frekvenserne i brug primo april.

Danmark har internationalt forpligtet sig til at benytte frekvenserne til mobilt bredbånd senest fra den 30. juni 2020.

Afgivelsen af tv-frekvenser betyder, at pladsen til udsendelse af antenne-tv, herunder DR’s kanaler, de regionale TV 2-virksomheders kanaler, lokal-tv og folketingskanalen, reduceres. Som en konsekvens af dette er der opstået behov for at opgradere udsendelsesteknologien til DVB-T2. Dette sikrer pladsen til de kanaler, der fortsat skal udsendes i antenne-tv-nettet.

Overgangen til DVB-T2 betyder, at alle brugere af antenne-tv skal sikre, at de senest 2. juni 2020 har et fjernsyn eller modtagerboks, der kan håndtere det nye antenne-tv-signal. Modtagere, der er købt inden for de seneste år (modeller fra 2012 eller senere), understøtter typisk DVB-T2 teknologien.

Der er ingen planer om at ændre antenne-tv-signalet i løbet af de næste mange år. Ønsker man dog at fremtidssikre sin modtagelse yderligere, så anbefales det at anskaffe sig et fjernsyn eller en boks, som både kan modtage DVB-T2 og HEVC.

HEVC er en metode til at pakke tv-signalet bedre og kan på sigt understøtte bedre billedkvalitet via antenne. Det er i øvrigt den måde antenne-tv bliver udsendt på i Tyskland, og de fleste nye modtagere på markedet understøtter derfor dette.

Det er svært at sige med sikkerhed, men det estimeres, at omkring 150.000 borgere ikke har det rette udstyr til at modtage det nye signal. Dertil vil borgere, der ser tv med gammelt udstyr i sommerhuset, campingvognen og lignende også blive berørt.

Den oprindelige dato for lukningen af antenne-tv-signalet – den 31. marts – var baseret på, at staten ved auktion har solgt tv-frekvenserne i 700 MHz-båndet til en række mobil-selskaber med henblik på ibrugtagning primo april i år. Mobilselskaberne har stillet sig velvillige over for en udskydelse af deres ibrugtagning af frekvenserne, men begrænset til 2. juni. Danmark er under alle omstændigheder internationalt forpligtet til at afgive tv-frekvenserne senest 30. juni 2020.En udskydelse af lukningen til 2. juni giver berørte antenne-tv-seere to måneder ekstra til at anskaffe og installere det nødvendige modtageudstyr.

Det kan vi desværre ikke, da Danmark er internationalt forpligtet til at frigive de frekvenser, der bliver brugt til at sende antenne-tv, senest med udgangen af juni 2020.

Vi anbefaler, at du køber dit fjernsyn eller boks over nettet, så du ikke behøver at forlade dit hjem.

Det er stadig muligt at følge med i nyhederne og myndighedernes kommunikation om Covid-19 i radioen, i aviserne og på nettet.

Ring og få hjælp
På vores hotline:

41 39 39 41

Åben alle hverdage kl. 12-15